სამშენებლო კომპანია #1
"სამშენებლო კომპანია #1" დაარდა 2005 წელს. თავდაპირველად იგი ატარებდა სახელწოდებას - "სტუდია ჩემი სახლი", ხოლო 2008 წლიდან შეიცვალა და გახდა "ს.კ.#1". დაარსების დღიდან კომპანია ეწევა სახლების, ბინების, ოფისების, სავაჭრო ცენტრებისა და საზოგადოებრივი შენობების პროექტირებას, მშენებლობასა და რემონტს.

დამატებითი ინფორმაცია