კავკასუს როუდ პროჯექტი
სამშენებლო კომპანია "კავკასუს როუდ პროჯექტი" შეიქმნა 2005 წელს. „კავკასუს როუდ პროჯექტი“ საქართველოში ერთ-ერთ უდიდეს კომპანიას წარმოადგენს გზების მშენებლობის სფეროში. განხორციელებული აქვს მასშტაბური პროექტები - გზების, ხიდების, გვირაბების და აეროპორტის ასაფრენი ზოლის მშენებლობის სფეროში. „კავკასუს როუდ პროჯექტი“ იყო საქართველოს პირობებში ინოვაციური ტექნოლოგიის - ცემენტო ბეტონის გზატკეცილების და მაგისტრალების - ინიციატორი. კომპანიის პარტნიორები არიან დარგის ლიდერი კომპანიები საერთაშორისო მასშტაბით:

Strabag AG (Austria),
Heilit+Woerner GmbH (Germany),
DYWIDAG BAU GmbH (Germany),
Joint - Tec International GmbH (Germany).

დამატებითი ინფორმაცია