სემინარი თემაზე „მენეჯმენტის ფინანსური გადაწყვეტილებები სამშენებლო სექტორში“
30.06.2017