ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია
საქართველოს სამშენებლო ბაზარზე მოქმედმა სამშენებლო კომპანიებმა, 2015 წელს დააფუძნეს ა(ა)იპ "ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია". ასოციაციის მიზანია უზრუნველყოს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, მათი სამართლებრივი გარანტიებისა და საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა, სამშენებლო კომპანიების პრესტიჟზე ზრუნვა, სამშენებლო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების, ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა წინადადებისა და რეკომენდაციების მომზადება.
ასევე, საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების მიზნით კადრების მომზადება და გადამზადება; სპეციალიზირებული სასწავლო კურსების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრების შექმნა და მართვა; ასოციაციის წევრი კომპანიების სერტიფიცირებული კადრებით უზრუნველყოფა და სხვა.
ასოციაციის წევრთა სია


  • გამგეობის წევრები:

შპს „დაგი“
შპს „ელიტა ბურჯი“
შპს „ენსისი“
შპს „ინ-სი“
შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტ“
სს  „საქენერგორემონტი“

შპს „ანაგი“
შპს „ალიანსი“
შპს „არალი“
შპს „ბაზალტ ფაიბერს“
შპს „ბორან მაინინგი“
შპს „დინ გრუპი“
შპს „დორო გრუპი“
სს „ერისიმედი“
შპს „თბილი სახლი“
სს  „კავკასავტომაგისტრალი“
შპს „ელ ენდ ელი“
ა(ა)იპ „მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია“
შპს „ნიუ ბილდინგ ენერჯი“
შპს „პალადა“
შპს „სერვისი“
სს „სპეცჰიდრომშენი“
შპს „ხომერიკი და კომპანია“
შპს „ჯეუ გრუპი“
შპს „ჯიარჯი“
შპს „საგა“
შპს „ენერჯი“
შპს „პლანეტ პერფექტო“
შპს „ჯიარსი“


  • ასოცირებული წევრები:

შპს „ბაუერ ჯორჯია ფაუნდეიშენ სპეციალიტს“

შპს „ელიტ მოტორსი“
შპს „კუბიკი“
შპს „ნექსია თიეი“
სს „თიბისი ბანკი“
შპს „მოულ გრუპი“
შპს „ფოლადის სახლი“
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“
შპს „HSE სერვის ჯგუფი“
შპს „ნოვა“

სიახლეები
29.05.2018

მიმდინარე წლის 24 მაისს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შპს „საქართველოს მელიორაცია“,
08.05.2018
მიმდინარე წლის 5 მაისს, ასოციაციის წევრმა კომპანიამ, „ელიტ მოტორსმა“ საკუთარ ბაზაზე, უკვე მეორედ ჩაატარა
16.04.2018

14 და 15 აპრილს, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ორგანიზებით ჩატარდა ორ დღიანი სემინარი/ტრენინგი სახელმწიფო შესყიდვებში.
23.03.2018
22 მარტს „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის“ და „გადასახადის გადამხდელთა კავშირის“ წარმომადგენლები
21.03.2018
21 მარტს, „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების“ (GIZ) და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის
15.03.2018

13 მარტს, ბათუმში, სასტუმროში „Radisson Blu”, „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების“ (GIZ) და „ინფრასტრუქტურის
პროექტები/პროდუქტები
ინოვაციური სტარტაპი - “Construct.ge” დაარსდა “ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის”, შპს “ვისეილის” და შპს “მოდულატორის” მიერ 2016 წელს.
Construct.ge-ს შექმნის მთავარი მიზანი სამშენებლო ბაზარზე ვაჭრობის და საბაზრო ფასების კვლევის მიმართულებით არსებული პრობლემების მოგვარება იყო.
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“ ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგს. მონიტორინგის მიზანია, შემსყიდველისა და მისი ზემდგომი ორგანოების დაუყოვნებელი ინფორმირება ნებისმიერ ეტაპზე გამოვლენილი დარღვევების შესახებ, მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილ დარღვევების ანალიზი და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა დარღვევების აღმოფხვრისა და საჯარო შესყიდვების პროცედურის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, ასევე მონიტორინგის შედეგების შესახებ რეპორტის მომზადება და მისი საზოგადოებისთვის გაცნობა.
პარტნიორები
გუნდი
ანა საბახტარაშვილი
ანა საბახტარაშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი
ანანო გომართელი
ანანო გომართელი

საგოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
სალომე სულაქველიძე
სალომე სულაქველიძე

იურისტი
ნათია რუსაძე
ნათია რუსაძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი
სალომე დეკანოსიძე
სალომე დეკანოსიძე

წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი
თეონა კუპრეიშვილი
თეონა კუპრეიშვილი

მთავარი იურისტი
ბაკურ შავდია
ბაკურ შავდია

მონიტორინგის ოფიცერი